Bygninger / byggemåte

Eiendommen ble etablert i 1989 som et moderne meieri for TINE. Den består av to bygninger, ett administrasjonsbygg og ett industribygg, sistnevnte med utvidelse i 2000 med nytt kjølelager på ca 1300 kvm.

Bygningene er oppført av betongelementer, fundamentert på fjellgrunn med betongvegger og støpt dekke/tak i kjellerdelen. Yttervegger av betongelementer. Taket er tekket med folie.

Bygninger / Byggemåte

Kontorbygget er på ca 820 kvm inkludert kontorer, felles møterom, felles spiserom, garderober. Industribygget er på ca 7000 kvm og inneholder kjølerom, produksjonsarealer, lagerarealer, kontorer, sosiale rom. Stor eiet tomt på snaut 47 mål med 80% utnyttelsesgrad gir mulighet for utvidelser i form av tilbygg og frittstående nye bygninger.

Kjølerom

Kjølerommet har i perioden 2017-2019 vært utleid til Logent AS som utførte prosjektet Skolelyst for TINE. Lageret er nå ledig til leie for ny bruker. Kjølelageret er på ca.1300 kvm. og kan holde temperatur under 4 grader. Til sammen 7 porter sikrer god logistikk. Arealet kan også benyttes som vanlig lager. Det er ca 6 meter fri takhøyde. Lageret kan utvides med ca. 850 kvm ved behov, som ekstra kjølerom eller vanlig lager.

Les mer

Bildegalleri

Kontaktinformasjon

Slomarka 57 - 2100 Skarnes

Interessert i å leie?

Kontakt oss via skjema under

Slomarka 57 AS

Slomarka 57, 2100 Skarnes

+47 900 51 038

eivind@slomarka57.no