Bygninger

Bygninger / byggemåte

Eiendommen er bebygget med ett administrasjonsbygg og ett industribygg fra 1989, sistevnte med utvidelse i 2000 med kjølelager.

Bygningene er satt opp av betongelementer fundamentert på fjellgrunn, betong og betongvegger/støpt tak i kjellerdelen. Yttervegger av betongelementer. Taket er tekket med folie.

Kjøleromsdelen er oppført av betongelementer fundamentert på fjellgrunn, epoxybehandlet betonggulv og betong ringmur. 6 meter fri takhøyde og 7 porter. 

Bygninger - Slomarka 57 - BIlde ovenfra lokalene

Interessert i å leie?

Kontakt Slomarka 57 AS