Ledige arealer

Ledige arealer

Kontorbygg:

300 kvm fine kontorarealer med tilgang til kantine, stort møterom, garderober og toaletter på ytterligere til sammen  300 kvm.
Kjeller / underetg. på ca 270 kvm hvor deler har naturlig belysning og kan benyttes til kontorareal. Forøvrig er det arkiv, datarom og wc i kjeller.

Industribygg;

3000 kvm produksjonslokaler med fri takhøyde 6 meter og en rekke porter og ramper som gir gode muligheter for å tilpasse logistikk samt tilhørende 1000 kvm kjellerarealer med fri takhøyde ca. 4 meter.

1300 kvm kjølerom med fri takhøyde ca 6 meter og 7 porter / lastramper.

Tomtearealer

Snaut 47 mål eiet tomt som gir store utendørsarealer godt egnet for lagring av containere, vogntog, lastebiler etc med tilgang til strøm. Inngjerdet med låsbar port. 
Det kan tilbys nye tilpassede bygninger ved ønske om lang tids leiekontrakt.

Innhold - Bilde av Slomarka 57 informasjonsskilt
Slomarka 57 - Bilde av lagerdel

Ventilasjon / oppvarming

Bygningene har i hovedsak vannbåren varme fra sentralt fyringsanlegg, noe el. varme.

Areal og eierform

Areal: 46 517, Eierform: Eiet tomt
Store utearealer godt egnet for lagring av containere, vogntog, lastebilhengere etc. Korttid og langtidsleie er mulig. Flat tomt. 
God adkomst fra E16.

Parkering

Rikelig med parkering på tomten, både for tungtransport og personbiler.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 419
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 53

Interessert i å leie?

Kontakt Slomarka 57 AS